Disclaimer

Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Powertrade op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Powertrade kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van de getoonde informatie. Powertrade is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Powertrade te Erp (NBr). Aan de informatie op deze website en in de digitale nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Powertrade. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op www.powertrade.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site of nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Powertrade behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Powertrade sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.